مرورگر شما برای استفاده از تمام امکانات این سایت مناسب نمی باشد. شما در هنگام مرور پورتال به مشکلی بر نمی خورید اما برای استفاده از سایر امکانات کتابخانه ای می بایست از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید.
صفحه اصلی

 

 

 

 

 

 

     سامانه گلستان                           سامانه تامین مدارک علمی دانشگاهی                               عضویت غدیر

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     اطلاعیه

       ------------------------------------------------------ 

 

                                                                    ساعات کار کتابخانه                                 

                          

    فایل اکسل کتب فارسی جهت انتخاب برای خرید:  

  * فنی و مهندسی ،علوم پایه، کشاورزی کلیه گرایش ها              *  انتشارات سخن           * ادبیات1   

      طرح غدیر            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             سامانه تامین مدارک علمی دانشگاهی  

                                                   "فایل راهنمای چگونگی استفاده از سامانه"

                                               "   لیست کامل پایگاه های قابل دسترس در سامانه  "

  شماری از پایگاه هایی اطلاعاتی آنلاین موجود در سامانه ملی تامین مدارک علمی دانشگاهی

                                        IEEE

                                Springer

                                              Sciencedirect

 Taylor& Francis

 Wiley

 ACS

 Jstor

 Elsevier

 Oxford

 Emerald

 Nature

 Sage pub

 IOP

 APS

 AIP

 MathSciNet

 ASCE

 Ebsco

 Ebrary

 Cambridge

 OnePetro

 ISI Knowledge

 PubMed

 ProQuest

 ACM

 BioOne

 ASME

 Black Well

 British Library

 World Science

 ....

 Thieme

 Thompson

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پایگاه های اطلاعاتی فارسی

بانک نشریات فارسی                        Magiran

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری      SRLSTJournal

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی     SID

 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علو م و فناوری                SRLST

مقالات کنفرانسهای داخلی                Civilica

 

مقالات کنفرانسهای خارجی          Confindex

 
  

               

 

 

     

 


رفسنجان:

میدان 22 بهمن دانشگاه ولی عصر(عج) کتابخانه مرکزی

تلفن      3202520(0391)   رياست                       19-3202512 ( 0391)  ساير بخش ها                                       

دورنگار 3202521

پست الکترونیکی:      Library@mail.vru.ac.ir  

سایت دانشگاه:         http://vru.ac.ir      

صفحه 12