کتابخانه دیجیتال دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
بازدیدکنندگان:

کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر
منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
نشریات : جلد
پايان نامه ها :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


درباره کتابخانه (1396-08-07)


آیین نامه کتابخانه مرکزی

آیین‌نامه گردش منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان برای هماهنگی و قانونمند بودن ارائه خدمات گردش کتاب در کتابخانه و استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌های دانشگاه این آیین‌نامه را به شرح زیر تنظیم نموده است:

 

ماده 1- استفاده کنندگان:

-         گروه اول:

الف- اعضای هیأت علمی شاغل

ب- اعضای هیأت علمی بازنشسته

-         گروه دوم: دانشجویان دانشکده‌های مربوط در مقاطع مختلف تحصیلی

-         گروه سوم: کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته

-         گروه چهارم: مراجعان متفرقه خارج از دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان شامل متخصصان،محققان سازمان‌ها در صورت موافقت سرپرست کتابخانه و وجود امکانات لازم

 

ماده 2- شرایط عضویت:

-         گروه اول:

الف- ارائه کارت شناسایی اعضای هیأت علمی یا معرفی‌نامه از معاونت آموزشی دانشکده برای مدرسان شاغل در دانشکده که کارت شناسایی ندارند.(در صورتی‌که معاونت آموزشی ندارند از ریاست دانشکده

ب- ارائه معرفی‌نامه و تعهدنامه امضاء شده توسط یک عضو رسمی شاغل دانشگاه (برای استرداد کتاب های به امانت گرفته شده)

-         گروه دوم: ارائه کارت دانشجویی معتبر و یا فرم تأیید انتخاب واحد ترم جاری (تا زمانی که کارت صادر نشده)

 

 

 

-         گروه سوم:  

الف- ارائه کارت شناسایی و تکمیل فرم مخصوص برای کارکنان رسمی و ارائه معرفی‌نامه از کارگزینی برای کارکنان فاقد کارت شناسایی

ب- برای کارکنان قراردادی و بازنشسته ارائه معرفی‌نامه و تعهدنامه امضاء شده توسط یک عضو شاغل در دانشگاه (برای استرداد کتاب‌های امانت گرفته شده)

 

تبصره: اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی و کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند علاوه بر عضویت در کتابخانه محل تحصیل/ خدمت، عضویت طرح غدیر را داشته باشند تا از کتابخانه‌های تحت پوشش طرح غدیر استفاده نمایند.

-         گروه چهارم: ارائه معرفی‌نامه از بالاترین مقام مسئول اداره یا سازمان متبوع، تکمیل فرم مخصوص و سپردن ودیعه متناسب با ارزش کتاب به رئیس کتابخانه امانت‌دهنده.

 

ماده 3- اعتبار عضویت:

-         گروه اول:

الف- برای اعضای هیأت علمی شاغل تا زمان به خدمت رسمی در دانشگاه و برای استادان بازنشسته تا مئت 5 سال قابل تمدید می‌باشد.

-         گروه دوم: تا پایان دوره تحصیلی

-         گروه سوم: برای کارکنان رسمی تا زمان اشتغال به خدمت در دانشگاه و کارکنان قراردادی تا زمان عقد قرارداد با دانشگاه

-         گروه چهارم: برای سایر اعضاء با توجه به تصمیم بالاترین مقام مسئول کتابخانه

 

ماده 4- شرایط امانت:

-         گروه اول: اعضای هیأت علمی تا 8 نسخه کتاب و حداکثر به مدت 8 هفته

-         گروه دوم:

الف- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا 6 نسخه کتاب و حداکثر به مدت 4 هفته

 

 

ب- دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی تا 4 نسخه کتاب و حداکثر به مدت 2 هفته

-         گروه سوم: کارکنان رسمی و قراردادی تا 4 نسخه کتاب و حداکثر به مدت 2 هفته

تبصره 1: مدت امانت کتاب‌های پرمراجعه بنا به تشخیص سرپرست بخش امانت و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تقلیل یابد.

تبصره 2: کتاب‌های پرمراجعه و تک نسخه‌ای بنا به تشخیص سرپرست بخش امانت ممکن است در نسخه‌های رزرو کتابخانه قرار گیرد و فقط در تالار مرجع از آن استفاده شد..

تبصره 3: کتاب‌ها فقط به مدت 48 ساعت به نام رزروکنندگان نگهداری می‌شود و پس از انقضای مدت در اختیار متقاضی بعدی قرار خواهد گرفت.

تبصره4: تمدید امانت کتاب، در صورتی‌که متقاضی دیگری نداشته باشد، با مراجعه شخص امانت گیرنده و ارائه کتاب طبق مقررات بلامانع است.

 

ماده5- ضوابط مربوط به تأخیر در تحویل مواد امانت گرفته شده:

در صورتی‌که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود:

الف- تأخیر تا 30 روز برای هر نسخه کتاب روزانه مبلغ 200 ریال جریمه محاسبه خواهد شد.

ب- تأخیر بیش از یک ماه برای اولین بار اخطار و پس از یک ماه منجر به تعلیق کارت عضویت به مدت دو ماه و جریمه نقدی برای هر کتاب روزانه 300 ریال خواهد شد.

ج- در مورد کتاب‌های رزرو شده برای هر تأخیر 500 ریال محاسبه خواهد شد.

تبصره1: در مورد اعضای هیأت علمی و کارکنان (گروه‌های اول و سوم) ابتدا ارسال نامه مبنی بر یادآوری استرداد کتاب‌های به امانت گرفته شده و در صورت بازنگرداندن کتاب از یک هفته پس از مهلت، مطابق بندهای (ب) تا (ج) عمل خواهد شد.

تبصره2: در صورت عدم استرداد کتاب توسط گروه‌های اول و سوم در مهلت تعیین شده نهایی (بندج) حسابداری طبق دستور رئیس امور مالی نسبت به کسر جریمه تأخیر از حقوق امانت گیرنده اقدام خواهد کرد

تبصره 3.: امکان افزایش تعرفه های کتابخانه از جمله جرایم تاخیر و جبران خسارت، بنا به تشخیص کتابخانه مرکزی امکان پذیر می باشد.

 

 

 

ماده6- مفقود یا ناقص شدن کتاب‌ها:

الف- در صورتی‌که کتاب به امانت گرفته شده مفقود یا اوراقی از آن بریده و یا به هر صورتی‌که کتاب غیر قابل استفاده شود، باید عین کتاب یا آخرین چاپ آن حداکثر در طول یک ماه تهیه و تحویل کتابخانه شود. در صورتی‌که کتاب نایاب باشد و به هر دلیل امکان تهیه آن وجود نداشته باشد امانت‌گیرنده موظف به جبران خسارت مربوطه می‌باشد.

ب- میزان دریافت خسارت، در مورد منابع لاتین، کتاب‌های تک نسخه‌ای، کتاب‌های مرجع، نشریه‌های ادواری بنا به تشخیص مسئول سفارشات و رئیس کتابخانه 3 تا 5 برابر و برای منابع فارسی تا 10 برابر قیمت روز خواهد بود.

ج- تا اتمام اقدامات یاد شده، خدمات امانت به متقاضی ارائه نمی شود.

د- جبران خسارت از طریق تهیه نسخه تکثیر شده کتاب مورد تأیید نمی‌باشد.

 

ماده7- منابعی که برای استفاده در بیرون از کتابخانه به امانت داده نمی‌شوند:

الف- کتاب‌های مرجع مانند فرهنگ‌ها، دائره المعرف‌ها و کتاب‌های پرمراجعه

ب- کتاب‌های گرانبها و نفیس، آثار خطی و آثار مشابه

ج- نشریه‌های ادواری، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی، اسناد و منابع مشابه

تبصره: تهیه زیراکس و یا نسخه مکرر(به جز پایان‌نامه ها، طرح‌های پژوهشی و مدارات الکترونیکی) از منابع مورد درخواست در ماده 7 با رعایت مقررات در مقابل پرداخت هزینه بلامانع است.

 

ماده8- تسویه حساب:

-         گروه اول: اعضای هیأت علمی که منتقل، بازنشسته، بازخرید و یا به مأموریت بیش از سه ماه اعزام می‌شوند و یا به هر دلیل به خدمت آن‌ها خاتمه داده می‌شود، بایستی پس از تحویل کارت عضویت مشترک و سه کارت امانت ضمیمه(طرح غدیر) آن به کتابخانه مرکزی فرم تسویه حساب کتابخانه مرکزی محل خدمت را تکمیل کرده و آن‌را بر حسب مورد به کارگزینی دانشگاه تحویل نمایند.

 

 

-         گروه دوم: دانشجویان در پایان مقطع تحصیلی و نیز به هنگام وضعیت تحصیلی نظیر انتقال، انصراف و یا نظایر آن باید با کتابخانه مرکزی تسویه حساب نمایند.

-         گروه سوم: کارکنان رسمی و قراردادی دانشگاه که به سازمان دیگر منتقل می‌شوند، یا بازخرید و یا به هر دلیل دیگر به خدمت خویش پایان می‌دهند، باید بر حسب مورد با کتابخانه مرکزی تسویه حساب و برگ تسویه خود را به کارگزینی دانشگاه تحویل دهند.

-         گروه چهارم: تسویه حساب مراجعان خارج از دانشگاه با هماهنگی سازمان متبوع آن‌ها و نیز طبق توافق فی‌مابین انجام خواهد شد.

تبصره: تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی، استادان و کارکنان با کتابخانه مرکزی بر حسب مورد با ارائه کارت دانشجویی و یا کارت شناسایی و تحویل کارت های عضویت و کارت های مشترک امانت به کتابخانه مرکزی و گرفتن فرم تسویه حساب از کتابخانه ممکن می‌باشد.

این آیین نامه شامل 8 ماده و 9 تبصره در تاریخ ............................. توسط هیأت رئیسه دانشگاه تصویب گردید.

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.