مشاهده اخبار، اطلاعیه ها و رویدادها

یکشنبه 30 تیر 1398

---

 

کارکنان کتابخانه مرکزی

      

 

خبر

ثریا خاندانی

رییس کتابخانه

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

03431312520

s.khandani@vru.ac.ir

مهدی آل سعدی

اطلاع رسانی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

03431312518

m.alsadi@vru.ac.ir

  زهرا حسن شاهی

 مرجع و پایان‌نامه ها

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

03431312516

z.hasanshahi@vru.ac.ir

  فاطمه جوکار

سازماندهی و تسویه حساب

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

03431312515

f.jokar@vru.ac.ir

  رضا امید

مسئول امانت طبقه همکف

کارشناس ارشد مدیریت

03431312512

r.omid@vru.ac.ir

  فاطمه رضوی

امانت طبقه دوم

دیپلم

03431312517
  حسین نصری

آماده سازی

دیپلم

03431312518

h.nasri@vru.ac.ir

 

نوار ابزار دسترسی سریع

آیا می خواهید به امکانات کامل کتابخانه دسترسی داشته باشید؟