مشاهده اخبار، اطلاعیه ها و رویدادها

یکشنبه 30 تیر 1398

کارکنان

 

کارکنان کتابخانه مرکزی

      

 

خبر

پروانه ایرانمنش

مدیر کتابخانه مرکزی

دکترای فیزیک-دانشیار

03431312520

p.iranmanesh@vru.ac.ir

مهدی آل سعدی

اطلاع رسانی و سازماندهی اطلاعات

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

03431312518

m.alsadi@vru.ac.ir

  زهرا حسن شاهی

مرجع و پایان‌نامه ها-سامانه همانندجو

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

03431312516

z.hasanshahi@vru.ac.ir

  فاطمه جوکار

دبیرخانه

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

03431312515

f.jokar@vru.ac.ir

  رضا امید

مسئول امانت طبقه همکف

کارشناس ارشد مدیریت

03431312517

r.omid@vru.ac.ir

  فاطمه رضوی

مسئول امانت طبقه دوم

دیپلم

03431312512
  حسین نصری

تسویه حساب کتابخانه و گلستان

دیپلم

03431312517

h.nasri@vru.ac.ir

 

نوار ابزار دسترسی سریع

آیا می خواهید به امکانات کامل کتابخانه دسترسی داشته باشید؟