مشاهده اخبار، اطلاعیه ها و رویدادها

یکشنبه 12 بهمن 1399

دستور العمل همانندجویی

دستورالعمل همانندجویی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

1399

خبر

1.نسخه نهایی پایان نامه می بایستی در قالب فرمت ورد ارسال گردد

2.نسخه پایان نامه توسط استاد راهنما به ایمیل ذیل سال شود.

hamanandjo@vru.ac.ir

3. پیشنهاد می گردد فایل پایان نامه دو هفته پیش از جلسه دفاع، جهت بررسی در سامانه همانند جویی ارسال گردد. چنانچه در فاصله کوتاهی تا جلسه دفاع اقدام گردد در صورت کوتاه بودن زمان امکان دارد نتیجه همانند به موقع دریافت نگردد.

4.نتیجه همانندجویی در فاصله زمانی 24 تا 72 ساعت بعد به ایمیل استاد راهنما فرستاده می شود

5.همانند جویی برای مرتبه اول رایگان، و برای هر بار تکرار مبلغ 180 هزار ریال دریافت خواهدشد

6. درصد همانندی کل پایان نامه حداکثر 35 درصد است.

7. دانشجو موظف است قبل از ارسال ،نسخه پایان نامه خود را به وسیله "نرم افزار ویراستیار" ازلحاظ نگارشی‌و املایی اصلاح نماید. لازم به یادآوری که در نسخه جدید سامانه همانند جویی، چنانچه درصدهمانند جویی در بازه درصد تایید شده باشد اما متن پایان نامه دارای اشکالات نگارشی و املایی باشد گواهی همانند جویی و شماره رهگیری ارائه نخواهد نشد. سامانه در اینگونه موارد پیغام‌خطای " نوشتار، ویژگیهای استاندارد را برای دریافت گواهی همانند جویی‌ ندارد” نمایش خواهد داد.

8. دانشجویان زبان انگلیسی می بایستی پایان نامه خود را  با مراجعه به سامانه مگاپیپر و از طریق پایگاه 

iThenticate 

.مشابهت یابی نموده و نتیجه را به استاد راهنما اعلام نمایند 

دریافت نرم افزار ویراستار از سایت:

http://press.vru.ac.ir/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1_2595.html

نوار ابزار دسترسی سریع

آیا می خواهید به امکانات کامل کتابخانه دسترسی داشته باشید؟