مشاهده اخبار، اطلاعیه ها و رویدادها

دوشنبه 22 شهریور 1400

اطلاعيه كتابخانه مركزي در رابطه با كتاب‌هاي امانتي نزد اعضا

برگرداندن كتاب‌هاي امانتي توسط اعضاي كتابخانه

خبر

اطلاعيه مهم كتابخانه در باره بازگرداندن كتابهاي امانتي

1. كتابخانه مركزي و مركز اسناد با توجه به شرايط شيوع ويروس كوويد 19، همواره براي ايجاد دسترسي به منابع كتابخانه ازنظر مدت امانت و يا عدم لحاظ جريمه ديركرد تلاش كرده است... و اما متأسفانه اين شرايط، سبب شده است تا بسياري از كساني كه كتاب‌هايي را به امانت برده‌اند، در بازگرداندن آن‌ها تأخير خارج از قواعد معمول داشته باشند، امري كه به‌نوبه خود، براي خواستاران بعدي اين كتاب‌ها و عدم وجود آن‌ها در قفسه، مشكل ايجاد كرده است.

2. بر اين اساس، خواهشمند است، تمامي اعضايي كه كتاب در امانت‌دارند، نسبت به بازگشت كتاب‌ها در موعد مقرر اقدام نمايند.

3. ازاين‌پس از ابتداي مهرماه تعداد روزهاي امانت يك كتاب با توجه به شرايط كنوني، مطابق با شرايط پيش از كرونا خواهد بود. البته امكان تمديد توسط خود كاربر وجود دارد مشروط به اينكه وضعيت جرائم تأخيري تا قبل از شروع سال تحصيلي مشخص گردد.

4. جهت تعيين تكليف وضعيت كتاب‌هاي داراي ديركرد مي‌توانيد با شماره 31312512 يا 31312517، آقايان اميد و نصري، به‌عنوان مسئولين بخش‌هاي امانت كتابخانه مركزي تماس بگيريد. اعضا، مي‌توانند كتاب‌هاي امانتي را از طريق پست سفارشي نيز بازگردانند. كد پستي7718897111 رفسنجان ميدان امام خميني، دانشگاه ولي‌عصر(عج) كتابخانه مركزي

5. براي دانشجويان و ديگر افرادي كه كتابي از كتابخانه مركزي به امانت‌گرفته‌اند، در صورت تأخير بيش‌ازاندازه، محدوديت‌هايي ازنظر دادن كتاب امانتي در نظر گرفته خواهد شد كه با شروع سال تحصيلي اعلام مي‌گردد.

6. در صورت بازگرداندن سر موعد، جرائم تأخير از اسفند 98 تا مهرماه 1400 بخشيده خواهد شد.

7.تعداد كتاب امانتي به هر فرد مطابق با آيين‌نامه كتابخانه مركزي مي‌باشد(دانشجويان كارشناسي 4 كتاب،كارشناسي ارشد 6 كتاب،دانشجويان دكتري و اعضاي هيات علمي 8 كتاب) لذا افرادي كه بيشتر از ظرفيت، كتاب در اختياردارند نسبت به بازگشت آن‌ها اقدام نمايند.

نوار ابزار دسترسی سریع

آیا می خواهید به امکانات کامل کتابخانه دسترسی داشته باشید؟