مشاهده اخبار، اطلاعیه ها و رویدادها

دوشنبه 25 شهریور 1398

بخش فهرستنویسی

.

خبر

با توجه به گسترش دانش و اطلاعات در قالب‌های گوناگون، ضرورت سازمان‌دهی منابع اطلاعاتی از مهم‌ترین فعالیت‌های هر کتابخانه به شمار می‌رود. هدف اصلی سازمان‌دهی، برقراری نظمی است که به کمک آن کتابدار و مراجعه‌کننده بتوانند به سهولت منبع اطلاعاتی موردنیاز خود را از میان منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه بیابند. کلیه اقدامات لازم به‌منظور قابل‌دسترس نمودن منابع از طریق سیستم جامع کتابخانه وظیفه بخش فهرستنویسی است. در این بخش، منابع اطلاعاتی (فیزیکی و الکترونیکی) گردآوری‌شده موردبررسی تحلیلی و موضوعی قرارگرفته و در چارچوب استانداردهای بین‌المللی علم اطلاعات و دانشنامه سازمان‌دهی، رده‌بندی (بر اساس نظام جهانی LC آماده‌سازی می‌شوند. سیستم رده‌بندی کتابخانه، رده‌بندی کنگره آمریکا (LCC) است.

نوار ابزار دسترسی سریع

آیا می خواهید به امکانات کامل کتابخانه دسترسی داشته باشید؟